Copenhagen
8°
few clouds
humidity: 90%
wind: 5m/s WSW
H 14 • L 8
Weather from OpenWeatherMap
?>

Služba za strane državljane

Newintown

Služba za strane državljane (International Citizen Service) je služba sa ispostavama širom Danske koja služi kao servis za strane radnike i danske firme.

U Službi za strane državljane možete naći sve relevantne institucije pod jednim krovom – Dansku službu za imigracije (dozvola za rad i boravište), Poresku i carinsku upravu (SKAT), Državnu administraciju (registraciona potvrda), opštinske službe (lični registracioni broj i zdravstvena kartica) i Workindenmark. U većini slučajeva strani radnik mora da poseti samo Službu za strane državljane da bi završio svu potrebnu papirologiju i kako bi našao odgovore na moguća pitanja.

Pored registracije, Služba za strane državljane stranim radnicima, potražiocima posla i njihovim porodicama pruža korisne informacije i lično savetovanje na sledeće teme:

 • Potraga za poslom u Danskoj
 • Nalaženje posla za Vašeg partnera
 • Potraga za poslom za strane studente
 • Kursevi danskog jezika
 • Danski poreski sistem
 • Registracija stranih vozila
 • Uslovi života i rada u Danskoj
 • Autorizacija i priznavanje stranih kvalifikacija za regulisane profesije
 • Vozačka dozvola
 • Studiranje i karijera
 • Školovanje
 • Obdanište za decu
 • Mrežne i socijalne aktivnosti u Vašoj okolini

Strani studenti moraju da se prijave za registracionu potvrdu ili na specijalnim registracionim prijemima samih obrazovnih ustanova ili direktno u Državnoj upravi (za građane EU/EEA). Pošto dobijete potvrdu, možete se prijaviti za CPR broj u Borgerservice u opštini u kojoj živite. Nordijski i studenti iz zemalja van EU/EEA mogu da se prijave direktno u Borgerservice Center. Više informacija na www.icitizen.dk.

copy-of-vi-ste-ekspat-u-danskoj

Šta poneti sa sobom u Službu za strane državljane: RADNICI

Stanovnici EU/EEA

Ukoliko potičete iz neke od zemalja EU/EEA, možete dobiti boravište u Danskoj ukoliko ste našli posao u Danskoj. Ukoliko radite u Danskoj više od tri meseca, morate se prijaviti za boravišnu potvrdu (korak 1), lični registracioni broj (CPR, korak 2) i poreski karton (korak 3).

Za boravišnu potvrdu, koristite formular OD1 – na www.statsforvaltningen.dk >EU residence >Application.

Molimo Vas da ponesete:

 • Formular OD1. Svaki član porodice stariji od 18 godina mora da ga popuni – uključujući decu koja Vas prate.
 • Ugovor o radu ili deklaraciju poslodavca (dodatak A u formularu OD1). Zapamtite da morate da se prijavite u roku od jednog meseca od datuma potpisivanja ugovora/deklaracije poslodavca. Ovo važi samo za radnike.
 • Samo za studente: pismo potvrde upisa danske obrazovne ustanove + kopija
 • Original pasoša/lične karte na uvid + kopija
 • Slika veličine za pasoš
 • Dokaz adrese stanovanja u Danskoj (ugovor o iznajmljivanju stana, pismo stanodavca) + kopija
 • Venčani list, ukoliko ste u braku + kopija. Ponesite venčani list čak i ako partner ne dolazi sa Vama. Ukoliko ste udovica/udovac, ponesite umrlicu supružnika, ili ako ste razvedeni, ponesite potvrdu o razvodu braka. Imajte u vidu da se prihvataju samo potvrde na engleskom, nemačkom i na skandinavskim jezicima.
 • Izvodi iz matične knjige rođenih za decu koja dolaze s Vama, a mlađa su od 18 godina + kopija. Imajte u vidu da se prihvataju samo izvodi na engleskom, nemačkom i na skandinavskim jezicima.
 • Poreski formular 04.063 (možete ga naći na skat.dk > ukusajte 04.063 u polje za pretragu – odaberite jezik)

Molimo Vas da imate u vidu da sve osobe koje žele da se registruju u Danskoj u Službi za strane državljane moraju to da učine lično. Ovo se odnosi i na supružnike koji Vas prate, kao i na decu. Kako biste dobili CPR broj, morate imati adresu u Danskoj. Možete da stanujete u apartmanima, sobama, gostinskim kućama, hotelima, kampovima i sličnim nepokretnim mestima stanovanja. Bitno je gde spavate redovno, gde su Vam potrepštine i koliko dugo ostajete.

Državljani zemalja van EU/EEA

Ukoliko ste državljanin neke zemlje van EU/EEA, morate pre dolaska u Dansku da se prijavite za boravišnu i radnu dozvolu. Svaki član porodice mora da ima boravišnu dozvolu. Po dolasku u Dansku morate da se prijavite za lični registracioni broj (CPR broj) i poreski karton.

Molimo Vas da ponesete sa sobom:

 • Boravišnu i radnu dozvolu (izdaje Danska Agencija za Međunarodno Regrutovanje i Integraciju) + kopija
 • Original pasoša/lične karte na uvid + kopija
 • Dokaz adrese stanovanja u Danskoj (ugovor o iznajmljivanju stana, pismo stanodavca) + kopija
 • Venčani list, ukoliko ste u braku + kopija. Ponesite venčani list čak i ako partner ne dolazi sa Vama. Ukoliko ste udovica/udovac, ponesite umrlicu supružnika, ili ako ste razvedeni, ponesite potvrdu o razvodu braka. Imajte u vidu da se prihvataju samo potvrde na engleskom, nemačkom i na skandinavskim jezicima.
 • Izvodi iz matične knjige rođenih za decu koja dolaze s Vama, a mlađa su od 18 godina + kopija. Imajte u vidu da se prihvataju samo izvodi na engleskom, nemačkom i na skandinavskim jezicima.
 • Poreski formular 04.063 (možete ga naći na skat.dk > ukusajte 04.063 u polje za pretragu – odaberite jezik)

Molimo Vas da imate u vidu da sve osobe koje žele da se registruju u Danskoj u Službi za strane državljane moraju to da učine lično. Ovo se odnosi i na supružnike koji Vas prate, kao i na decu. Kako biste dobili CPR broj, morate imati adresu u Danskoj. Možete da stanujete u apartmanima, sobama, gostinskim kućama, hotelima, kampovima i sličnim nepokretnim mestima stanovanja. Bitno je gde spavate redovno, gde su Vam potrepštine i koliko dugo ostajete.

 

Šta poneti sa sobom u Službu za strane državljane: AKO TRAŽITE POSAO

Ukoliko tražite posao, a potičete iz zemalja EU/EEA ili Švajcarske

Državljani EU/EEA i Švajcarske mogu legalno boraviti u Danskoj bez prijave do šest meseci dok traže posao. Tokom tih šest meseci nećete dobiti lični registracioni broj (CPR broj). Ukoliko Vam je potrebna lekarska pomoć, morate imati Evropsku plavu zdravstvenu karticu iz matične zemlje. Imajte u vidu da nemate ni prava na finansijsku pomoć Danske u toku tih šest meseci. Ukoliko ne nađete posao u toku tih šest meseci, možete i dalje ostati u Danskoj ako možete da dokažete da i dalje tražite posao i da imate realne šanse da ćete ga naći.

Registracija s dovoljno sredstava

Ako ste državljanin EU/EEA i u stanju ste da se finansijski izdržavate (ili poznajete nekoga ko je u stanju i voljan je), možete se prijaviti za boravišnu potvrdu, a zatim i za CPR broj na osnovu dovoljnih sredstava.

Možete se prijaviti u Službi za strane državljane ili u Državnoj administraciji (Statsforvaltningen).

Molimo Vas da ponesete:

 • Formular OD1 – možete ga naći na na www.statsforvaltningen.dk > EU residence > Application. Svaki član porodice stariji od 18 godina mora imati popunjen OD1 formular.
 • Dokumentacija o dovoljnim sredstvima – izvod s bankovnog računa, stipendija ili druga sredstva. Izvod mora da sadrži iznos koji posedujete, valutu, Vaše ime i prezime i ne sme biti stariji od 14 dana.
 • Original pasoša/lične karte na uvid
 • Slika veličine za pasoš
 • Dokaz adrese stanovanja u Danskoj (ugovor o iznajmljivanju stana, pismo stanodavca) + kopija
 • Venčani list, ukoliko ste u braku + kopija. Ponesite venčani list čak i ako partner ne dolazi sa Vama. Ukoliko ste udovica/udovac, ponesite umrlicu supružnika, ili ako ste razvedeni, ponesite potvrdu o razvodu braka. Imajte u vidu da se prihvataju samo potvrde na engleskom, nemačkom i na skandinavskim jezicima.
 • Izvodi iz matične knjige rođenih za decu koja dolaze s Vama, a mlađa su od 18 godina + kopija. Imajte u vidu da se prihvataju samo izvodi na engleskom, nemačkom i na skandinavskim jezicima.

Morate lično doći u Službu za strane državljane ili u Državnu administraciju. Ukoliko Vas izdržava neko drugi, molimo Vas da ponesete i „deklaraciju o finansijskoj podršci“. Deklaraciju možete naći na www.statsforvaltningen.dk > EU Residence > Application and documentation. Deklaraciju mora da popuni osoba koja će Vas izdržavati i mora biti potpisana na licu mesta u Državnoj administraciji. Osoba mora da ponese sa sobom pasoš ili ličnu kartu. Ukoliko osoba ne može da se pojavi lično, dokumenta moraju biti potpisana pred notarom.

Kao dokumentaciju sposobnosti date osobe da Vas izdržava, priložiti:

 1. Deklaraciju poslodavca (dodatak A u formularu OD1) i isečke od plate za poslednja tri meseca ili
 2. Izvod iz banke (star najviše dve nedelje). Ime i prezime, iznos i valuta moraju biti vidljivi na izvodu ili
 3. Drugu dokumentaciju o dovoljnim sredstvima.

Molimo Vas da imate u vidu da sve osobe koje žele da se registruju u Danskoj u Službi za strane državljane moraju to da učine lično. Ovo se odnosi i na supružnike koji Vas prate, kao i na decu. Kako biste dobili CPR broj, morate imati adresu u Danskoj.

Ukoliko tražite posao, a potičete iz zemalja van EU/EEA

Ukoliko ste državljanin neke zemlje van EU/EEA, morate pre dolaska u Dansku da se prijavite za boravišnu i radnu dozvolu. Svaki član porodice mora da ima boravišnu dozvolu. Po dolasku u Dansku morate da se prijavite za lični registracioni broj (CPR broj) i poreski karton.

Molimo Vas, ponesite sa sobom:

 • Boravišnu i radnu dozvolu (izdaje Danska Agencija za Međunarodno Regrutovanje i Integraciju) + kopija
 • Original pasoša/lične karte na uvid + kopija
 • Dokaz adrese stanovanja u Danskoj (ugovor o iznajmljivanju stana, pismo stanodavca) + kopija
 • Venčani list, ukoliko ste u braku + kopija. Ponesite venčani list čak i ako partner ne dolazi sa Vama. Ukoliko ste udovica/udovac, ponesite umrlicu supružnika, ili ako ste razvedeni, ponesite potvrdu o razvodu braka. Imajte u vidu da se prihvataju samo potvrde na engleskom, nemačkom i na skandinavskim jezicima.
 • Izvodi iz matične knjige rođenih za decu koja dolaze s Vama, a mlađa su od 18 godina + kopija. Imajte u vidu da se prihvataju samo izvodi na engleskom, nemačkom i na skandinavskim jezicima.

Molimo Vas da imate u vidu da sve osobe koje žele da se registruju u Danskoj u Službi za strane državljane moraju to da učine lično. Ovo se odnosi i na supružnike koji Vas prate, kao i na decu. Kako biste dobili CPR broj, morate imati adresu u Danskoj.

 

ABOUT THE AUTHOR