Copenhagen
10°
broken clouds
humidity: 86%
wind: 4m/s WSW
H 14 • L 9
Weather from OpenWeatherMap
?>

Prvi koraci u Danskoj

7932506788_68b31b00f5_b

Šta treba imati u vidu prvih 30 dana boravka u Danskoj?

Kada tek stignete u Dansku, postoji niz bitnih stvari kojih kao strani državljanin morate biti svesni. Sledi lista posebno bitnih stvari. Različite teme obrađujemo zasebno i detaljnije u idućim odeljcima. Ova lista se uglavnom odnosi na ljude koji su potpisali ugovor o radu s nekom danskom firmom i koji će imati boravak u Danskoj.

Uopšteno rečeno, savetuje se da imate sledeće sa sobom:

 • Pasoš/ličnu kartu sa fotografijom
 • Fotografiju za pasoš
 • Dozvolu za boravak i rad u Danskoj (samo za građane van EU/EEA zone)
 • Venčani list, ako ste venčani. Ponesite venčani list čak i ako Vaš partner ne ide sa Vama. Ukoliko ste udovica/udovac, ponesite umrlicu supružnika, ili ako ste razvedeni, ponesite potvrdu o razvodu braka. Imajte u vidu da se prihvataju samo potvrde na engleskom, nemačkom i na skandinavskim jezicima.
 • Ukoliko deca idu sa Vama, ponesite izvode iz matične knjige rođenih (za decu mlađu od 18 godina). Imajte u vidu da se prihvataju samo potvrde na engleskom, nemačkom i na skandinavskim jezicima.
 • Evropskuplavuzdravstvenu karticu (samo za građane EU/EEA)
 • Zdravstveni karton (opcionalno)
 • Vozačku dozvolu
 • Potvrde o obrazovanju (svedočanstva, diplome)
 • Papire za vozila (ukoliko dovozite i vozila sa sobom)

 

Boravišna dozvola/dozvola za rad  u Danskoj:

 • Građani iz EU/EEA/Švajcarske: prijavite se za boravišnu dozvolu u Službi za strane državljane u Alborgu, Arhusu, Odenseu ili Kopenhagenu ili u Državnoj Upravi (danski: Statsforvaltningen)
 • Građani zemalja van zone EU/EEA: prijavite se za boravišnu i radnu dozvolu pre dolaska i početka rada u Danskoj u danskoj ambasadi ili konzulatu u Vašoj zemlji ili u Službi za imigracije u samoj Danskoj.

 

Socijalno osiguranje i lični registracioni broj, „CPR broj“:

Svako ko planira da se u Danskoj zadrži duže od tri meseca mora da se prijavi za Lični registracioni broj (CPR broj) i za zdravstveni karton. Za to se možete prijaviti u Službi za strane državljane u Alborgu, Arhusu, Odenseu ili Kopenhagenu ili u lokalnoj opštini (danski: Borgerservice). Pri registraciji birate i lekara. Kartica socijalnog osiguranja (danski: sundhedskort), koja sadrži i Vaš CPR broj, biće Vam poslata putem pošte.

Građani EU/EEA/Švajcarske, kojima je tokom putovanja u EU, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu (EEA) ili Švajcarskoj potrebna lekarska pomoć, moraju da se prijave za Evropsku plavu zdravstvenu karticu.

 

Poreska prijava:

Kada radite u Danskoj, potrebna Vam je i poreska kartica. Nju ćete dobiti ili u Službi za strane državljane, ili onlajn putem formulara 04.063.

 

Banka:

Otvorite bankovni račun – po mogućstvu „Easy account“ (danski: Nemkonto). Ovo je uglavnom tekući račun na koji Vam poslodavac i država uplaćuju novac (naprimer povrat od poreza).

 

Osiguranje za slučaj nezaposlenosti:

Za razliku od mnogih drugih zemalja, osiguranje za slučaj nezaposlenosti u Danskoj nije obavezno i po pravilu ga ne pokriva poslodavac. Prema tome, nemate osiguranje za slučaj nezaposlenosti po automatizmu.

 

Osiguranje:

Proverite osiguranja koja imate u zemlji porekla. Neka od najvažnijih osiguranja u Danskoj su:

 • Osiguranje od odgovornosti (danski: Ansvarsforsikring)
 • Osiguranje domaćinstva (danski: Indboforsikring)
 • Osiguranje od posledica nesreća i nezgoda (danski: Ulykkesforsikring)
 • Osiguranjezaslučaj nezaposlenosti (danski: Arbejdsløshedsforsikring), više informacija u odeljku „Osiguranje za slučaj nezaposlenosti“
 • Životno osiguranje (danski: Livsforsikring)
 • Osiguranjepravnezaštite (danski: Retshjælpsforsikring)
 • Osiguranje motornih vozila (danski: Bilforsikring)
 • Osiguranje za psa (danski: Hundeforsikring)

 

Danski jezik:

Prema danskom zakonu o obrazovanju, svi doseljenici u Dansku imaju pravo na besplatne časove danskog jezika kada dobiju CPR broj.

 

Vozilo:

Ukoliko sa sobom dovezete i vozilo, moguće je da ćete morati da ga ponovo registrujete u Danskoj ili da pribavite dozvolu za korišćenje stranih tablica.

 

Vozačka dozvola:

Sve vozačke dozvole izdate u zemljama EU važe u Danskoj.

Vozačke dozvole izdate u zemljama van EU mogu biti važeće u Danskoj. Proverite ovde na kojoj listi je zemlja iz koje dolazite (u trenutku pisanja ovog teksta, samo je BiH na Gruppe-2 listi).

 

Dozvola za korišćenje elektronskih uređaja:

Zakonski ste u obavezi da se prijavite za „DR Licens“ ukoliko posedujete televizor, kompjuter, pametni telefon ili druge uređaje s pristupom internetu, ukoliko imate više od 18 godina. Registraciju morate obaviti u roku od 14 dana nakon kupovine.

 

E-Boks:

E-Boks je Vaše onlajn poštansko sanduče za poštu od javnih ustanova (porezi, penzija…)

 

Više informacija i saveti:

U Službi za strane državljane u Alborgu, Arhusu, Odenseu ili Kopenhagenu dobićete besplatan savet u vezi sa boravišnom dozvolom, socijalnim osiguranjem, porezima, priznanjem radnih kvalifikacija, osiguranjem i mnogim drugim pitanjima koja se mogu javiti pri selidbi u Dansku.

Više informacija u tekstu „Služba za strane državljane“.

ABOUT THE AUTHOR